Zaznacz stronę

Anna Więcław  – Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie od 2013 roku.   Doświadczenie zawodowe zdobyte   w kancelariach prawnych oraz prokuraturze pozwala jej  na skuteczne prowadzenie spraw zarówno  z zakresu prawa cywilnego jak  i karnego. 

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną  zarówno podmiotom gospodarczym, instytucjom i  osobom fizycznym.

W zależności od potrzeb oferujemy : pojedyncze porady prawne,  kompleksowe prowadzenie sprawy, jak również stałą obsługę prawną.

Wynagrodzenie jest każdorazowo indywidualnie uzgadniane z klientem i zależy od charakteru sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.

Koszt jednorazowej  ustnej porady wynosi od 60 zł netto.

Zadzwoń do nas

  Tel. 796 626 272

Nasz e-mail

wieclaw.kancelaria@gmail.com

Adres

Mickiewicza 28
37-700 Przemyśl

Wyślij wiadomość

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii   w związku z świadczeniem usług pomocy prawnej jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Więcław, ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania,   a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowo administracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b oraz lit c), celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, ewentualnie do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.